Is China ‘the place to be’ voor Vlaamse ondernemers?

Voka-Kamer van Koophandel arr. Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en de Belgian-Chinese Chamber of Commerce organiseerden begin deze maand in het Provinciehuis in Leuven een ontmoeting tussen Oost en West: Meeting in the Middle, a hot pot of Belgian-Chinese business testimonials.

 Van links naar rechts: Thomas Jansen, Lingyun Wang, Yanlei Bai

De provincie sloot eerder al een samenwerkingscontract af met de grootstad Chengdu en meerdere missies over en weer hebben al plaatsgevonden of zijn gepland. De verdere uitbouw van deze contacten en samenwerking op diverse gebieden behoort tot de ruimere doelstellingen van het provinciebeleid op het vlak van internationalisatie, zo verklaarde in zijn welkomwoord de heer Marc Collier, secretaris-generaal van de provincie Vlaams-Brabant. En dit kun je ondermeer verwezenlijken door te luisteren naar mensen met ervaring op het terrein: to know the road ahead, ask those coming back. Daarom werden enkele ondernemers uitgenodigd om hun ervaringen te delen met de aanwezigen.

 

Olivier du Roy, Former Country Manager China van Solvay, toonde eerst met enkele cijfers aan dat de groei van China werkelijk gigantisch is en nog verder doorgaat, terwijl de westerse landen met een diepgaande crisis worstelen. Met een BNP dat sinds 2011 al hoger is dan dat van Japan en tegen 2015 op 75% van het Amerikaanse BNP zal uitkomen kunnen de bedrijven deze groeimarkt niet meer links laten liggen. Maar hij wees meteen ook op een aantal valkuilen en problemen, zoals het energietekort, de logistieke moeilijkheden, de beschikbaarheid van getrainde arbeidskrachten. En je kunt er best niet aan beginnen als je geen rekening houdt met de manifeste cultuurverschillen. Vertrouwen winnen is de sleutel, en dat kan veel tijd vergen en veel gezelschapsdrinks…

 

Zhiwei Song, President van de Association of Chinese Professionals in Belgium, kwam op zijn zesentwintigste naar België en nu zesentwintig jaar later kan hij wel zeggen dat hij beide culturen en de verschillen ertussen grondig kent. Hij benadrukte het belang van de globale bedrijven in het huidige economisch model en pleitte voor de ‘global citizen’ in de bedrijfswereld, die in deze geïntegreerde wereld makkelijk zijn weg kan vinden en samenwerken.

 

Het bedrijf Luxhome bewerkt de Chinese markt sinds 2011 met een lokale partner. Steven Vanhoegaarden, Managing Director-Partner, vertelde hoe de eerste ideeën voor deze business in 2009 ontstonden om tenslotte, na vele trips naar China en vele gesprekken, uit te monden in een franchise concept met luxe interieurproducten voor de Chinese markt. Ook hij kon een aantal anecdotes aanhalen die wijzen op de belangrijke cultuurverschillen. Met contracten bijvoorbeeld wordt er heel anders omgegaan dan westerse zakenlui gewoon zijn. Het kan even wennen zijn, en flexibiliteit is een must.

 

Deze leerrijke avond, die talrijke tips en adviezen voor het betreden van de Chinese markt opleverde, werd afgesloten met een walking diner, opgeluisterd door vijf strijkers van ‘t Muziek Frascati. Een Chinese theeceremonie, kaligrafie en een fototentoonstelling van studenten (KHLeuven, Groep T en Confusius Institute waren partners) vervolledigden deze Chinese avond.

This entry was posted in 重要通知 @nl. Bookmark the permalink.

Comments are closed.