Bank of China Toernooi 5de editie – “China and I” Spraakwedstrijd Chinees

Deze wedstrijd wil niet alleen de verwezenlijkingen van de Chinese dagopleiding in België aantonen, maar wil ook de interesse en het enthousiasme voor de Chinese taal en de Chinese cultuur in de Belgische gemeenschap stimuleren.

De ‘China and I – Bank of China Toernooi 5de editie’ Spraakwedstrijd Chinees zal op zondag 23 januari 2011 in Brussel plaatsvinden.

Hieronder vindt U de details

Organisatoren:
1. Hoofdorganisator: Education Section, Embassy of People’s Republic of China in the Kingdom of Belgium
2. Organisator: Confucius Instituut, Brussel
3. Co-organisator: Bank of China (Luxembourg) Limited, kantoor Brussel

Artikel 1: Deelnemingsvoorwaarden voor de kandidaten:
– leerling zijn van een lagere of middelbare school in België
– in België wonen
– de moedertaal mag geen Chinees zijn
De kandidaten zullen verdeeld worden in drie groepen:
– Groep A 8-17jaar geen enkel familielid dat de Chinese taal kent
– Groep B 8-17jaar wel met een familielid dat de Chinese taal kent
– Groep C +/=18 jaar alle anderen

Artikel 2: Inhoud en de eisen aan de spreekbeurt:
Alle kandida ten moeten in het kader van ‘China and I’ praten over de persoonlijke ervaringen, gevoelens en interessante anekdotes bij het leren van de Chinese taal. Praten over de Chinese cultuur, geschiedenis, sociale status en tradities is ook een aanvaardbaar onderwerp.

De kandidaat mag de titel en stijl van zijn of haar spreekbeurt zelf bepalen.
De tekst van de spreekbeurt bestaat uit maximum 500 karakters en de spreekbeurt duurt 3 tot 5 minuten.

Artikel 3: Inschrijving
Alle kandidaten mogen rechtstreeks inschrijven bij de organisator
Alle Chinese taalopleidingsorganisaties mogen ook verschillende activiteiten organiseren, bv, quiz, avondfeest enz. om hun kandidaten te selecteren.

De spreekbeurttekst van de individuele kandidaten en van de kandidaten van de verschillende organisaties moeten ingediend worden voor 12 januari 2011, bij de organisator

Confucius Instituut, Brussel.
Tel:02 217 10 62 / 04 84 67 14 18
Fax:02 502 77 15

Artikel 4: Procedure
Voorronden en halve finales zullen op zondag 23 januari 2011 in Brussel plaatsvinden. De exacte locatie wordt later meegedeeld.

13:30-14:00 Inschrijving van de kandidaten

14:00-14:30 Voorronden

De kandidaten zullen in verschillende groepen ingedeeld worden. Ze nemen eerst deel aan een schriftelijke Chinese taaltoets. Het resultaat van deze toets zal beoordeeld worden samen met de tekst van de spreekbeurt. De eerste zes kandidaten van elke groep gaan door naar de volgende ronde.

14:30-15:00 Loting om de volgorde van verschijning van de finalisten voor de jury te beslissen

15:00-18:00 Finale groep A, B en C

De kandidaten moeten eerst gedurende 3 tot 5 minuten de tekst van hun spreekbeurt voorbrengen. Nadien moeten ze op enkele vragen van de jury antwoorden.
De jury kan maximaal 15 punten toekennen voor de spreekbeurt en maximum 5 punten voor het beantwoorden op de vragen.
Nadat alle kandidaten voor de jury verschenen zijn, wordt het resultaat van de wedstrijd bekend gemaakt en gebeurt de prijsuitreiking.

Artikel 5: Awards:
Per groep worden drie prijzen toegekend:
1ste prijs: certificaat en prijs t .w. v. 300€
2de prijs: certificaat en prijs t .w. v. 100€
3de prijs: certificaat en prijs t .w. v. 30€

This entry was posted in 重要通知 @nl. Bookmark the permalink.

Comments are closed.